• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Skuteczność profilaktyki psychicznej w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.

Notariusz to zawód społecznego zaufania, każdego dnia ma on do czynienia z licznymi dokumentami o charakterze poufnym, stąd jego opinia powinna być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie powodująca zastrzeżeń. W praktyce oznacza to, iż chcąc działać czynnie w tej profesji konieczne jest sądowe poświadczenie, iż nie byliśmy karani za przestępstwa popełnione umyślnie. Albowiem wykonywanie zawodu notariusza jest oparta na czynnościach prawnych, które mogą spowodować konsekwencje prawne dla osób go zatrudniających, musi on mieć nie tylko solidne wykształcenie, niemniej jednak też wiedzę na temat aktualnego prawa, a również charakteryzować się daleko posuniętą ostrożnością oraz przemyślnością w działaniu – notariusz Katowice. Pomyłka notariusza może kosztować jego klienta nie tylko utratę majątku, lecz nawet stratą wolności oraz utratę należytej opinii w społeczeństwie. Zadaniem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej wszelkim przygotowywanych dokumentom: umowom cywilno-prawnym, (jeśli potrzebują one takiego potwierdzenia), testamentom, umowom majątkowym małżeńskim; także stwierdzanie własnoręczności podpisu pod tego rodzaju dokumentami.

1. Sprawdź to

2. Artykuł

3. Artykuł

4. Usługi

5. Dołącz teraz

Categories: Artykuły gościnne

Comments are closed.