• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Elektryczne samochody: jakie są ich koszty eksploatacji.

Populacje tak nazywanych krajów wysoko rozwiniętych mają stanowcza tendencje do starzenia się. Zjawisko to staje się coraz bardziej widoczne również w stworzonym przez nas kraju – wzrasta średnia wieku, seniorzy tworzą coraz to liczniejsza grupę cywilną. Dzieje się tak skutkiem tego, że rodziny o wiele rzadziej niż dawniej decydują się na posiadanie licznego potomstwa, a dużo małżonków w ogóle rezygnuje z posiadania dzieci. Z drugiej sprawy następuje ciągły rozwój oraz postęp w dyscyplinie nauk medycznych oraz około medycznych (jak na przykład dietetyka), co w realny sposób przekłada się na przeciągnięcie średniej długości życia człowieka – znacznie więcej na ANCHOR. Zmiany demograficzne aktywują potrzebę przewartościowania preferencji oraz zapotrzebowań cywilnych. Problemy seniorów staja się już nie bagatelne, jednak dotyczące wciąż wzrastającej liczebnie grupy społecznej. Służba zdrowia stawia w stosunku do wyzwania przyrzeczenia jak najważniejszego luksusu życia przez maksymalnie długi czas dla oznaczającej grupy ludzi.

1. Zobacz więcej

2. Kontynuuj

Samochody autonomiczne: przyszłość czy rzeczywistość?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.