• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia sportu i jego wpływ na społeczeństwo.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w ogromne mierze wpływają koszty: wydajny koszt transportu oraz opcjonalny koszt transportu, inaczej wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów i ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku transportu wymagającego cennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one tudzież w przewozie kolejowym oraz automobilowym. Koszty efektywne rosną wspólnie z odległością, ale maleją wraz ze wzrostem ładowności środka przewozu – tutaj wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, czynników demograficznych i politycznych. Najistotniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, jaki obsługuje 70% ogólnoświatowej wymiany.

1. Znajdź tutaj

2. Znajdź więcej

3. Zajrzyj tutaj

4. Przeglądaj

5. Kliknij dla szczegółów

Categories: Blog

Comments are closed.